Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 18.4.2016

De inhemska bankernas finansnetto sjönk med 8 procent under fjärde kvartalet 2015

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 603 miljoner euro under fjärde kvartalet år 2015. Finansnettot minskade med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade finansnettot med 0,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 4:e kvartal 2005-2015, milj. euro

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 4:e kvartal 2005-2015, milj. euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (256,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/04/llai_2015_04_2016-04-18_tie_001_sv.html