Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.5.2011

Utländska turisters övernattningar ökade med 10 procent i mars

I mars 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 413 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var 10 procent fler än i mars 2010. Det totala antalet övernattningar ökade med en procent från året innan och totalt statistikfördes 1,6 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. De finländska turisterna övernattade drygt 1,2 miljoner gånger, vilket är en procent mindre än i mars året innan. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i mars 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i mars 2011/2010, %

De ryska turisterna var den största gruppen av utländska turister i mars med 94 000 övernattningsdygn. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 36 procent från året innan. Den näst största gruppen var de tyska turisterna med något under 45 000 övernattningar, vilket var en ökning med 10 procent från året innan. Den tredje största var svenskarna och britterna, som båda hade nästan 32 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar. Svenskarnas övernattningar ökade med 15 procent, medan britternas övernattningar minskade med 4 procent jämfört med mars året innan. Bland nästan alla de ur turistsynvinkel viktigaste länderna ökade övernattningarna i mars. Jämsides med de ryska turisternas övernattningar skedde en betydande ökning av de norska turisternas övernattningar, med 27 procent, samt av de japanska turisternas övernattningar, med en fjärdedel från mars 2010. Utöver britternas övernattningar minskade italienarnas och esternas i mars. De hade 10-12 procent färre övernattningar jämfört med året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar mest i Södra Karelen, med 22 procent, och i Kymmenedalen, med 19 procent. I Päijänne-Tavastland bokfördes 14,5 procent fler och på Åland 14 procent fler övernattningar än året innan. Övernattningarna minskade mest i Mellersta Österbotten, med 14 procent, och i Norra Karelen, med 13 procent.

Förändring i övernattningar i mars landskapsvis 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i mars landskapsvis 2011/2010, %

Övernattningarna på hotell ökade med 2,5 procent i mars

Det totala antalet övernattningar på hotell steg till 1,4 miljoner dygn, vilket var 2,5 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 13 procent, medan finländarnas övernattningar minskade med en procent jämfört med mars år 2010.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 54,8 procent i mars. Året innan var det 53,2 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Kajanaland, 63,0 procent, och i Lappland, 62,6 procent. I Sotkamo var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 78,0 procent och i Kittilä, 76,5 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 62,5 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i mars 91,78 euro per dygn. Året innan var det 87,65 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 2 procent under januari–mars

Under januari–mars uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till drygt 4,2 miljoner gånger, vilket var 2 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 5 procent och uppgick till nästan 1,3 miljoner dygn. De finländska turisterna övernattade något under 3 miljoner gånger, vilket var nästan lika mycket som under motsvarande period året innan.

Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade norrmännens övernattningar mest under januari–mars, med 19 procent. Övernattningarna av amerikanska och ryska turister ökade med 13–14 procent från året innan. Svenskarnas övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 12 procent. Däremot minskade britternas övernattningar med 12 procent. De franska turisternas övernattningar minskade med 6 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-mars 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari-mars 2011/2010, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (307,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/03/matk_2011_03_2011-05-19_tie_001_sv.html