Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.7.2013

Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i maj 2013

I maj 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland drygt 411 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var 6 procent mer än i maj 2012. De finländska turisternas övernattningar minskade med en procent och de övernattade drygt 943 000 dygn i inkvarteringsanläggningar. Det totala antalet övernattningar ökade med en procent från året innan och totalt statistikfördes något under 1,4 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i maj 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i maj 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i maj 2013/2012, %

De ryska turisternas övernattningar ökade kraftigt i inkvarteringsanläggningar i Finland i maj 2013 och de ryska turisterna var som vanligt den största gruppen av utländska turister med nästan 122 000 övernattningsdygn. Detta var rentav 50,6 procent mer än året innan. Den näst största gruppen var svenskarna med drygt 43 000 övernattningar, även om deras övernattningar minskade med 7 procent från året innan. Den tredje största gruppen var tyskarna och för dem statistikfördes över 34 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar, vilket var 9,9 procent fler än i maj 2012. De brittiska turisterna övernattningar har ökat under hela innevarande år och i maj uppgick övernattningarna till 22 000 dygn, vilket var 12,1 procent fler än året innan. Spanjorerna var de enda turisterna från medelhavsländerna vars övernattningar ökade i inkvarteringsanläggningar i Finland i maj 2013. Deras övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar ökade med 16,8 procent från året innan. Bland de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna minskade övernattningarna i maj och mest minskade övernattningarna av estländare, med 23,1 procent. Också övernattningarna av franska och holländska turister minskade kraftigt, med 14–17 procent från året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i maj mest i Södra Savolax, med 20,1 procent, och i Kymmenedalen, med 16,1 procent. I Södra Österbotten ökade övernattningarna med 14,1 procent och i Norra Karelen med 11,6 procent. Övernattningarna minskade mest i Egentliga Tavastland, med 19,8 procent, och i Päijänne-Tavastland, med 12,5 procent. När det gäller hela landet bokfördes 1,1 procent fler övernattningar i inkvarteringsanläggningar i maj än året innan.

Förändring i övernattningar i maj landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i maj landskapsvis 2013/2012, %

Utländska turisters hotellövernattningar ökade med 3,1 procent i maj 2013

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till något under 1,2 miljoner dygn i maj 2013, vilket var nästan lika många som året innan. De utländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 356 000 dygn. Detta var 3,1 procent fler än i maj 2012. Övernattningarna av finländska turister minskade däremot med 1,4 procent och uppgick till nästan 796 000 övernattningsdygn på hotell.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 49,2 procent i maj. Året innan var det 51,3 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 66,5 procent, och på Åland, 52,2 procent. I Vanda var kapacitetsutnyttjandet 67,8 procent och i Mariehamn 63,6 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 74,1 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i maj 2013 till 93,18 euro per dygn. Året innan var det 96,72 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 1,3 procent under januari–maj 2013

Under januari–maj 2013 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till drygt 7,2 miljoner, vilket var 1,3 procent färre än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 1,9 procent och uppgick till 5 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade 2,2 miljoner gånger, vilket var nästan lika många gånger som under januari–maj 2012.

För ryska turister statistikfördes nästan 715 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var den överlägset största turistgruppen under januari–maj 2013. De ryska turisternas övernattningar ökade med 6,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Följande i ordningen var britterna och tyskarna. Båda grupperna hade omkring 173 000 övernattningsdygn var. Britternas övernattningar ökade med 11,4 procent, medan tyskarnas minskade med 2,7 procent. För svenska turister statistikfördes något under 151 000 övernattningar, vilket var en minskning med 6,9 procent från året innan. De franska turisternas övernattningar uppgick till nästan 113 000 dygn under januari–maj, vilket var en ökning med 2,9 procent från motsvarande period året innan. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade japanernas övernattningar mest, med 16,8 procent. För dem statistikfördes något under 76 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar. Däremot minskade estländarnas övernattningar kraftigt och under januari–maj 2013 uppgick deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar till 71 000 dygn, vilket var 25,9 procent färre än under motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-maj 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari-maj 2013/2012, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (377,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/05/matk_2013_05_2013-07-18_tie_001_sv.html