Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Publicerad: 17.7.2014

Utländska turisters övernattningar minskade med 4,1 procent i maj 2014

I maj 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 400 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 4,1 procent färre än året innan. De finländska turisterna övernattade något under en miljon dygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var en procent fler än i maj 2013. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 0,5 procent och totalt statistikfördes drygt 1,3 miljoner övernattningsdygn i maj 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i maj 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i maj 2014/2013, %

Den branta nedgången av ryska övernattningar fortsatte ännu i maj, vilket för sin del bidrog till att det totala antalet övernattningar av utländska turister minskade med 4 procent. För de ryska turisterna bokfördes 89 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var hela 27,5 procent färre än året innan. De ryska turisterna behöll dock förstaplatsen vad gäller utländska turister, mätt i övernattningar, i maj 2014. Den näst största gruppen var svenskarna med något under 46 000 övernattningar och för dem statistikfördes 1,8 procent fler övernattningar än ett år tidigare. Den tredje största gruppen var tyskarna med nästan 30 000 övernattningar, även om övernattningarna minskade med 17,7 procent från året innan. För britterna bokfördes nästan 23 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar, vilket var 3 procent fler än året innan. Spanjorernas, japanernas och holländarnas övernattningar ökade med en dryg femtedel i maj 2014, men bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade dock esternas övernattningar mest. De övernattade drygt 16 000 gånger i inkvarteringsanläggningar, vilket var hela 33,3 procent fler än året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i maj mest i Mellersta Österbotten, med 42,9 procent. I Päijänne-Tavastland ökade övernattningarna med 16,5 procent och i Egentliga Tavastland med 14,1 procent. I Norra Österbotten ökade övernattningarna med 7,4 procent från året innan. Den största minskningen av övernattningar uppmättes i Södra Karelen, 17,3 procent. I Satakunta, Birkaland och Kymmenedalen minskade övernattningarna med omkring 6 procent. I Österbotten bokfördes 5 procent färre övernattningar än året innan. När det gäller hela landet minskade övernattningarna med en procent från året innan.

Förändring i övernattningar i maj landskapsvis 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i maj landskapsvis 2014/2013, %

Övernattningarna på hotell minskade med en procent i maj 2014

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till drygt 1,1 miljoner dygn i maj 2014, vilket var en minskning med en procent från året innan. Övernattningarna av finländska turister ökade med 0,5 procent och uppgick till nästan 798 000 övernattningsdygn. Övernattningarna av utländska turister minskade däremot med 4,3 procent och uppgick till 341 000 övernattningsdygn på hotell.

I hela landet var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 49,6 procent i maj. Året innan var det 49,1 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 66,9 procent, och i Mellersta Österbotten, 55,8 procent. I Vanda var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 68,1 procent och i Karleby steg kapacitetsutnyttjandet till 68,5 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 74,5 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i maj 2014 till 92,27 euro per dygn. Året innan var det 93,38 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 1,8 procent under januari–maj 2014

Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till totalt 7,1 miljoner under januari–maj 2014. Detta var en minskning med 1,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade lika mycket och uppgick till nästan 5 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. De utländska turisterna övernattade något under 2,2 miljoner gånger, vilket var en minskning med 1,7 procent jämfört med januari–maj 2013.

För ryska turister statistikfördes nästan 639 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var den överlägset största turistgruppen under januari–maj 2014. Ökningen av antalet ryska övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland bröts i januari; deras övernattningar har minskat under hela år 2014 och minskade ännu mer i maj. För ryska turister bokfördes under januari–maj 11,1 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än under motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var tyskarna. De övernattade nästan 166 000 gånger, vilket var 4,9 procent färre än under januari–maj 2013. Den tredje största gruppen var britterna med något under 162 000 övernattningar. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 6,7 procent från året innan. Den kraftiga ökningen av japanernas övernattningar i maj räckte inte till för att vända förändringen till positiva siffror under januari–maj, utan deras övernattningar minskade totalt med 8,4 procent. Däremot ökade amerikanernas övernattningar med 8,7 procent jämfört med motsvarande period år 2013. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade kinesernas övernattningar mest under januari–maj, med 10,2 procent.

Förändring i övernattningar i januari-maj 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i januari-maj 2014/2013, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Merja Rönkä 029 551 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (379,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/05/matk_2014_05_2014-07-17_tie_001_sv.html