Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2007

Bruttonationalprodukten ökade med 0,9 procent under 4:e kvartalet 2006

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under oktober-december med 0,9 procent från föregående kvartal. Jämfört med det fjärde kvartalet år 2005 var bruttonationalprodukten 4,5 procent större. Den säsongrensade förändring av bruttonationalprodukten var 5,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under årets fjärde kvartal fanns det en arbetsdag mindre än året innan. Under januari-december ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 5,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaperna.

Under årets fjärde kvartal har alla efterfrågekomponenter höjt produktionen inom samhällsekonomin; export, konsumtion och investeringar. I oktober-december steg hushållens konsumtionsutgifter med drygt 2 procent från året innan. Hushållen köpte flitigt kläder, skor, möbler och i synnerhet hushållsmaskiner och hemelektronik. Investeringarna ökade med drygt en procent. Byggnadsinvesteringarna ökade med drygt en procent, investeringarna i maskiner, anläggningar och transportmedel minskade något från året innan. Importvolymen steg med 2 procent från året innan och exportvolymen ökade med drygt 8 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

I kvartalsräkenskaperna har man reviderat beräkningsmetoden för förädlingsvärde. Förädlingsvärdet efter näringsgren beräknas genom att från produktion avdra insatsförbrukning.

Samtidigt har man övergått från ett fast basår till rullande basår, där basåret alltid är det föregående året, men uppgifterna publiceras uttryckta i de priser som gällde referensåret 2000.

Uppgifterna om de föregående kvartalen revideras alltid i samband med publiceringen gällande ett nytt kvartal. Kvartalssiffrorna preciseras till dess årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års fördröjning.

Metodbeskrivning

Källa: Nationalräkenskaper 2006, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 1.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2006/04/ntp_2006_04_2007-03-01_tie_001_sv.html