Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 1. publicering 0,8 0,6 0,9 0,1
Föregående publicering 0,3 -0,1 1,1 0,1
Senaste publicering 0,3 -0,1 1,0 -0,0
Revision, procentenheter -0,5 -0,7 0,1 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 5,5 2,9 2,7 1,4
Föregående publicering 5,2 1,8 3,3 1,4
Senaste publicering 5,3 2,0 3,4 1,3
Revision, procentenheter -0,2 -0,9 0,7 -0,1

Revideringen av volymändringarna i export

  2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 1. publicering -4,8 -7,1 2,4 -0,7
Föregående publicering -3,3 -5,3 1,9 -0,7
Senaste publicering -3,7 -5,5 2,1 -0,3
Revision, procentenheter 1,1 1,6 -0,3 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 15,9 -6,8 -2,7 -7,1
Föregående publicering 14,0 -5,0 -2,0 -7,1
Senaste publicering 13,9 -5,4 -2,4 -7,1
Revision, procentenheter -2,0 1,4 0,3 0,0

Revideringen av volymändringarna i import

  2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 1. publicering 2,2 -0,0 -1,7 3,8
Föregående publicering -4,8 0,5 -1,3 3,8
Senaste publicering -4,0 0,2 -1,6 3,7
Revision, procentenheter -6,2 0,2 0,1 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 11,9 1,1 -7,1 -1,9
Föregående publicering 8,0 1,1 -5,9 -1,9
Senaste publicering 7,9 1,3 -5,8 -1,7
Revision, procentenheter -4,0 0,2 1,3 0,2

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2010Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,6 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,7 0,3

Källa: Nationalräkenskaper 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 5.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2012/01/ntp_2012_01_2012-06-05_rev_001_sv.html