Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.6.2012

Bruttonationalprodukten ökade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 1,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under januari–mars med 0,8 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2011 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 1,7 procent. Första kvartalet hade en arbetsdag mer än motsvarande kvartal året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Förändringen av bruttonationalprodukten för fjärde kvartalet 2011 reviderades till 0,0 procent från föregående kvartal (var +0,1 %) och till +1,3 procent från året innan (var +1,4 %). Revideringen berodde på att produktskatterna justerades nedåt.

Volymen av exporten ökade under första kvartalet med 3,7 procent från föregående kvartal, men minskade med 0,2 procent från året innan. Importen minskade med 1,3 procent från föregående kvartal, men ökade med 0,9 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under första kvartalet med 2,7 procent från föregående kvartal och med 5,8 procent från året innan. Investeringarna ökade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 1,5 procent från året innan.

Med volym avses uppgift som rensats för prisförändringar. Volymerna till priserna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2012/01/ntp_2012_01_2012-06-05_tie_001_sv.html