Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.9.2012

Bruttonationalprodukten minskade med 1,1 procent från föregående kvartal och med 0,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under april–juni med 1,1 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet år 2011 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,1 procent. Andra kvartalet innehöll en arbetsdag färre än året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Förändringen av bruttonationalprodukten för första kvartalet år 2012 reviderades till +0,9 procent från föregående kvartal (var +0,8 %) och till +2,2 procent från året innan (var +1,7 %). Revideringen berodde i första hand på en revidering uppåt av produktskatterna.

Exportvolymen minskade under andra kvartalet med 2,3 procent från föregående kvartal och med 0,5 procent från året innan. Importen minskade med 3,6 procent från föregående kvartal och med 3,1 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under andra kvartalet med 2,2 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan. Investeringarna minskade med 0,7 procent från föregående kvartal och med 0,4 procent från året innan.

Med volym avses uppgift som rensats för prisförändringar. Volymerna till priserna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2012/02/ntp_2012_02_2012-09-05_tie_001_sv.html