Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2013, 1:a kvartalet

2013
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik