Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.6.2013

Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent från föregående kvartal och med 2,1 procent från året innan

Korrigerad 5.6.2013. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under januari–mars med 0,1 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet år 2012 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,1 procent. Under första kvartalet fanns det två arbetsdagar färre än året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Förändringen av bruttonationalprodukten för fjärde kvartalet 2012 reviderades till -0,7 procent från föregående kvartal (var -0,5 %) och till -1,7 procent från året innan (var -1,5 %).

Volymen av exporten ökade under första kvartalet med 0,9 procent från föregående kvartal, men minskade med 4 procent från året innan. Importen minskade med 3 procent från föregående kvartal och med 7,9 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under första kvartalet med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal, men minskade med 0,5 procent från året innan. Investeringarna ökade med 0,6 procent från föregående kvartal , men minskade med 5,5 procent från året innan.

Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (325,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2013/01/ntp_2013_01_2013-06-05_tie_001_sv.html