Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.9.2013

Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent från föregående kvartal, men minskade med 1,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under april–juni med 0,2 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2012 minskade bruttonationalprodukten arbetsdagskorrigerat med 1,2 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser (mn euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser (mn euro)

Förändringen av bruttonationalprodukten för första kvartalet 2013 reviderades till -0,2 procent från föregående kvartal (var i det första offentliggörandet -0,1 %) och till -2,8 procent från året innan (var -2,1 %).

Exportvolymen minskade under andra kvartalet med 0,1 procent från föregående kvartal och med 2,3 procent från året innan. Importen ökade med 0,3 procent från föregående kvartal, men minskade med 7,2 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under andra kvartalet med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 1,6 procent från året innan. Investeringarna minskade med 0,1 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan.

Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (301,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2013/02/ntp_2013_02_2013-09-05_tie_001_sv.html