Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 2:a kvartalet

2015
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik