Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.9.2015

Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under april–juni med 0,2 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,1 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Förändringen av bruttonationalprodukten för första kvartalet 2015 reviderades till 0,0 procent från föregående kvartal (var -0,1 %) och till -0,1 procent från året innan (var 0,0 %).

Exportvolymen ökade under andra kvartalet med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal, men minskade med 1,2 procent från året innan. Importen minskade med 5,0 procent från föregående kvartal och med 8,8 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under andra kvartalet med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 0,8 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 2,6 procent från året innan.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2010 har angivits i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2015, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (282,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 4.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2015/02/ntp_2015_02_2015-09-04_tie_001_sv.html