Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 29.2.2016

Bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under oktober–december med 0,1 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2014 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,6 procent.

Volymen av bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent under hela år 2015 jämfört med året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Under tredje kvartalet 2015 minskade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,2 procent från föregående kvartal (var -0,5 %), men ökade med 0,3 procent från året innan (var -0,2 %).

Exportvolymen ökade med 0,6 procent och importvolymen med 1,6 procent under oktober–december från föregående kvartal. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 1,7 procent från föregående kvartal.

Volymen av den privata konsumtionen ökade med 0,2 procent och volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna med 0,4 procent från föregående kvartal. Beräknat i löpande priser ökade de privata konsumtionsutgifterna med 0,6 procent och de offentliga konsumtionsutgifterna med 0,4 procent från föregående kvartal.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2010 har angivits i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2015, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Olli Savela 029 551 3316, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (318,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2015/04/ntp_2015_04_2016-02-29_tie_001_sv.html