Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.2.2020

Bruttonationalprodukten minskade under sista kvartalet år 2019

Korrigerats 28.2.2020 kl 10:00.  De korrigerade punkt är markerad med rött. 

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen 1) av bruttonationalprodukten under oktober–december med 0,7 procent från föregående kvartal. Jämfört med sista kvartalet 2018 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,4 procent.

Volymen av bruttonationalprodukten ökade med 1,0 procent under hela år 2019. Ökningen var störst under andra och tredje kvartalet.

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2010 (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2010 (md euro)
Under tredje kvartalet 2019 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,4 procent från föregående kvartal (var 0,7 %) och med 1,9 procent från året innan (var 2,2 %).

Exportvolymen ökade med 8,2 procent och importvolymen minskade med 0,7 procent under oktober–december från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 3,1 procent. Den privata konsumtionen gick upp med 1,5 procent, men de offentliga konsumtionsutgifterna gick ned med 1,9 procent från året innan.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2010 har angivits i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (323,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2019/04/ntp_2019_04_2020-02-28_tie_001_sv.html