Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.11.2017

Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,28 miljoner

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,28 miljoner år 2016. Detta är 0,4 procent fler än år 2015. Antalet studerande ökade inom grundskoleundervisning samt inom yrkes- och yrkeshögskoleutbildning. Inom gymnasie- och universitetsutbildning minskade antalet studerande. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbilding 2006–2016

Studerande i examensinriktad utbilding 2006–2016

År 2016 uppgick antalet nya studerande till 286 700 och antalet studerande som avlagt examen till 221 900. Av nya studerande var 52 procent kvinnor och av dem som avlagt examen 54 procent. Kvinnorna var majoritet inom alla andra utbildningssektorer förutom när det gäller grundnivån. Särskilt mycket kvinnor fanns det bland dem som avlagt examen inom yrkeshögskoleutbildning.

Statistiken över studerande och examina vid läroanstalter beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras också i statistikens databastabeller samt på ingångssidorna till statistikgrenarna för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och vuxenutbildning vid läroanstalter.


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2016/opiskt_2016_2017-11-29_tie_001_sv.html