Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.11.2016

Nio av tio barn under tre år bor med sina föräldrar

Enligt Statistikcentralens familjestatistik bor 89 procent av barn under tre år med båda föräldrarna. Under tio år har andelen minskat med två procentenheter. Andelen barn som bor i familjer med en förälder har däremot ökat med en procentenhet.

Barn efter familjetyp och ålder 2015

Barn efter familjetyp och ålder 2015

Av alla spädbarn som inte fyllt ett år bor 91 procent med båda sina föräldrar, nio procent bara med sin mor.

Andelen barn som bor med sin mor eller far ökar med åldern. År 2015 bodde en femtedel av 17-åriga barn bara med sin mor, för ett decennium sedan var andelen 19 procent. På motsvarande sätt bodde fyra procent bara med sin far, vilket är samma procentandel som ett decennium tidigare.


Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (710,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tie_001_sv.html