Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Sektorräkenskaper kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 16.3.2016

Hushållens sparkvot var negativ under fjärde kvartalet 2015

Hushållssektorns sparkvot var negativ under fjärde kvartalet 2015. Sparkvoten förbättrades dock något jämfört med tredje kvartalet. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, ökade jämfört med året innan. Företagssektorns vinstkvot försämrades jämfört med föregående kvartal, men investeringskvoten ökade klart. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (328,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 4:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2015/04/sekn_2015_04_2016-03-16_tie_001_sv.html