Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.10.2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin euron rajan vuonna 2011. Yritysten t&k-menot olivat 5,0 miljardia euroa, korkeakoulusektorin 1,4 miljardia euroa ja muun julkisen sektorin vajaat 700 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 190 miljoonaa euroa. Tilastokeskuksen laskemien tietojen mukaan kasvu tapahtui lähes yksinomaan yrityssektorilla, jossa t&k-toimintaan käytetyt menot kasvoivat 190 miljoonalla eurolla vuodesta 2010. T&k-menojen kasvusta huolimatta niiden BKT-osuus laski ja oli 3,78 prosenttia vuonna 2011.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain 2005–2012*

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain 2005–2012*
*arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella

Yrityssektorin tekemän tutkimuksen ja kehittämisen osuus menoista ylitti uudelleen 70 prosentin rajan samalla, kun korkeakoulusektorin osuus laski niukasti alle 20 prosentin. Tutkimuksen rahoittajana yrityssektori oli suurin 66 prosentin osuudella. Yrityssektorilla valtaosa eli 90 prosenttia t&k-toiminnasta oli omarahoitteista.

Tutkimus- ja kehittämismenojen bruttokansantuoteosuudeksi vuonna 2011 muodostui 3,78 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2012 menot laskevat arviolta 70 miljoonaa euroa ja niiden BKT-osuus jää 3,6 prosenttiin.


Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (499,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkke/2011/tkke_2011_2012-10-31_tie_001_fi.html