Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2010

Befolkningsutvecklingen i landskapen på väg i olika riktningar

År 2009 ökade befolkningen i 12 landskap, året innan i 11 landskap. Befolkningen minskade i åtta landskap. I dessa åtta landskap har folkminskningen fortsatt utan avbrott åtminstone under de senaste 15 åren. När man ser till utvecklingen av folkmängden har den gått i olika riktningar i landskapen, eftersom åtta landskap har ökat sin folkmängd utan avbrott åtminstone under de senaste 10 åren.

Landskapens relativa befolkningsförändring åren 2008 och 2009

Landskapens relativa befolkningsförändring åren 2008 och 2009

Relativt sett var folkökningen störst i Nyland (11,0 promille), på Åland (10,1 promille) och i Birkaland (7,7 promille). Folkmängden minskade relativt sett mest i Södra Savolax (6,8 promille), Kajanaland (6,3 promille) och Södra Karelen (3,2 promille).

En oavbruten minskning av folkmängden har olika följder. De barnafödande årsklasserna är allt mindre i framtiden, när utflyttningsöverskottet tar de unga från området. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, har under de senaste 10 åren varit negativ i landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Kajanaland, Kymmenedalen, Norra Karelen, Norra Savolax och Satakunta.

Befolkningsutvecklingen i kommunerna

Minskningen av antalet kommuner har blivit snabbare under den senaste tiden i och med kommunsammanslagningarna. År 1970 fanns det fortfarande 518 kommuner i Finland. Under 1970-talet minskade antalet kommuner snabbt och år 1980 var antalet 464. Under 2000-talet har antalet kommunsammanslagningar åter ökat. I början av år 2010 trädde fyra kommunsammanslagningar i kraft, vilket innebar att antalet kommuner minskade med sex kommuner. Det finns nu 342 kommuner i Finland.

Sammandrag över kommunvisa befolkningsförändringar år 2009:

  • befolkningen minskade i 199 kommuner (58 procent av kommunerna)

  • antalet döda var fler än antalet födda i 201 kommuner (59 %)

  • en flyttningsförlust fanns i 173 kommuner (51 %)

  • antalet döda var fler än antalet födda och den totala nettoflyttningen var negativ i 124 kommuner (36 %)

Antalet utländska medborgare i Finland 7:e minst bland EU27-länderna

Andelen utländska medborgare är 2,9 procent av befolkningen. I Finland finns det i proportion få utländska medborgare. Enligt statistiken för år 2008 hade Finland den sjunde lägsta andelen utländska medborgare av befolkningen bland de nuvarande EU27-länderna.

Av de utländska medborgare som är bosatta i Finland var 98 382, dvs. 63 procent, medborgare i europeiska stater. Av dem var mer än hälften medborgare i ett EU27-land (56 106). Medborgare i asiatiska länder var 33 540 (22 % av de utländska medborgarna), i afrikanska länder 15 843 (10 %) och i andra länder eller okända 7 940 (5 %).

Hälften av dem som har utländskt medborgarskap bor i Nyland. Utlänningarna är särskilt koncentrerade till just Helsingfors, där 26,8 procent av alla utländska medborgare i Finland är bosatta. Deras andel av invånarna är 7,2 procent. I Esbo är andelen utlänningar 6,3 procent, i Vanda 6,0 procent och i Åbo 4,7 procent av invånarantalet. Åland har relativt sett flest utländska medborgare (8,2 %). Av dem är 51 procent svenska medborgare.

Utländska medborgare landskapsvis 2008 och 2009

Utländska medborgare landskapsvis 2008 och 2009

Källa: Befolkningsstruktur 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (407,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Årsöversikt 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2009/01/vaerak_2009_01_2010-09-30_tie_001_sv.html