Julkaistu: 17.2.2021

Myynnissä olevien asuntojen määrä pieneni viime vuonna

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan asuntojen myynti-ilmoitusten määrä verkkopalvelussa oli joulukuussa noin 13 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019.

Kuvio 1. Myynti-ilmoitusten määrät koko maassa vuosina 2019 - 2020

Myynti-ilmoituksia oli palvelussa kauttaaltaan vähemmän vuonna 2020 kuin edellisvuonna ja määrät laskivat kaikissa asuntotyypeissä. Vuodenvaihteen 2019-2020 pudotuksen jälkeen ilmoitusten määrät jäivät aiempaa alemmaksi etenkin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa vuosina 2019 - 2020

Vanhojen asuntojen markkinointiajat lyhenivät suurissa kaupungeissa edellisvuodesta

Kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli joulukuussa 39 päivää Helsingissä ja Espoossa. Turussa ja Tampereella markkinointiaika oli keskimäärin 42 päivää. Vantaalla markkinointiaika oli noin 53 päivää. Vanhojen asuntojen markkinointiajat lyhenivät suurissa kaupungeissa edellisvuodesta.

Suurimmista kaupungeista ja maakuntakeskuksista markkinointiajat olivat pisimmät Kouvolassa ja Hämeenlinnassa. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Maakunnittain tarkasteltuna markkinointiajat olivat pisimmät Etelä-Savossa ja Satakunnassa ja lyhyimmät Uudellamaalla.

Kuvio 3. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää, joulukuu 2020

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen osakeasuntojen osuus myynnissä olevista asunnoista oli joulukuussa suurin Kotkassa (31 %). Toiseksi suurin osuus oli Porissa (21 %). Maakunnista yli vuoden ajan myynnissä olleiden osuudet olivat suurimmat Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa ja Lapissa. Pääkaupunkiseudulla osuus oli 2,6 prosenttia.

Vuokrailmoitusten määrä kasvoi vuonna 2020 pääkaupunkiseudulla

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa joulukuussa 30 237, mikä on kolmannes enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Vuokrailmoitusten määrä kasvoi koko viime vuoden ajan pääkaupunkiseudulla. Helsingissä ilmoituksia oli 53 prosenttia enemmän joulukuussa 2020 kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Kuvio 4. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa vuosina 2019 - 2020

Joulukuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Markkinointiajat olivat pisimmät Kouvolassa, Jyväskylässä ja Porissa.

Kuvio 5. Kerrostaloasuntojen markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää, joulukuu 2020

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun myynti- ja vuokrailmoituksiin. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut yli 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana.

Lisätietoja: yliaktuaari Elina Vuorio, yliaktuaari Elina Peltoniemi
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot