Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 4,6 prosenttia

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja oli huhti-kesäkuussa 4,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tuottamasta korjausrakentamisen suhdannekuvaajasta. Korjausrakentamisen arvo on keväällä kääntynyt nousuun loppuvuodesta 2019 alkaneen laskun jälkeen.

Kokeellisen tilaston mukaan vuonna 2020 korjausrakentaminen laski 5,2 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Vastaavasti vuonna 2019 se kasvoi 1,0 prosenttia verrattuna edeltävään vuoteen.

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos, %

 

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan laskennassa mukana olevien yritysten kotimaan liikevaihto ja rakennusurakat jaetaan korjaus- ja uudisrakentamisen osuuksiin. Näin oheistuotteena saadaan vastaavalla menetelmällä tuotettu uudisrakentamisen kehitystä kuvaava aikasarja, jota tässä kutsutaan uudisrakentamisen suhdannekuvaajaksi. Uudisrakentamisen suhdannekuvaajan tuottaminen ei ole ollut tavoitteena, mutta sitä voi käyttää vertailutietona korjausrakentamisen suhdannekuvaajalle. Menetelmä on tarkemmin kuvattu menetelmäselosteessa.

Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen vuosimuutokset suhdannekuvaajassa, %

 

korjausrakentaminen

uudisrakentaminen

2018

4,7

7,1

2019

1,0

1,1

2020

-5,2

-6,7

Uudisrakentamisen suhdannekuvaajan kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos, %

 

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan mukaan uudisrakentaminen kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 3,4 prosenttia vuodentakaisesta. Vuonna 2020 uudisrakentaminen laski 6,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Vastaavasti vuonna 2019 se kasvoi 1,1 prosenttia verrattuna edeltävään.

Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen suhdannekuvaajien kehitys (2017=100), alkuperäinen sarja

 

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan tiedot tarkentuvat aineiston kertyessä. Tarkentuminen johtuu Verohallinnon rakentamisilmoitusten urakkatietoaineiston kertymävauhdin hankalasta ennustettavuudesta.

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

 

Taulukot

    Tietokantataulukot ja niiden muuttujat