Julkaistu: 4.9.2020

Liikevaihdot kasvoivat edeltävästä kuukaudesta palveluiden, kaupan ja rakentamisen päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihdot kasvoivat heinäkuussa palveluiden, kaupan ja rakentamisen päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui muiden palveluiden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 2,2 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia ja rakentamisen 0,2 prosenttia. Teollisuuden päätoimialojen liikevaihto laski heinäkuussa 1,6 prosenttia.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Heinäkuun työpäiväkorjatut liikevaihdot laskivat palveluiden ja teollisuuden päätoimialoilla vuodentakaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 12,4 prosenttia ja koko teollisuuden liikevaihto 10,0 prosenttia. Työpäiväkorjatut liikevaihdot kasvoivat heinäkuussa rakentamisen ja kaupan päätoimialoilla. Rakentamisessa kasvua tapahtui 2,5 prosenttia ja koko kaupassa 0,7 prosenttia. 

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot