Julkaistu: 2.2.2021

Liikevaihto laski edeltävästä kuukaudesta kaikilla päätoimialoilla  

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto laski joulukuussa teollisuuden, kaupan, palveluiden ja rakentamisen päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin lasku tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka laski 1,6 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto laski 1,5 prosenttia ja muiden palveluiden laski myös 1,5 prosenttia. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto supistui 1,2 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

 

Joulukuun työpäiväkorjattu liikevaihto laski kaikilla päätoimialoilla vuodentakaiseen verrattuna. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 13,5 prosenttia. Koko teollisuudessa laskua tapahtui 7,9 prosenttia, rakentamisessa 5,3 prosenttia ja koko kaupassa 2,2 prosenttia.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

 

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot