Julkaistu: 3.8.2020

Palveluiden liikevaihto kasvoi kuukautta aiemmasta, mutta laski vuodentakaisesta

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihdot kasvoivat kesäkuussa palveluiden ja kaupan päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui muiden palveluiden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 4,2 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia. Teollisuuden ja rakentamisen päätoimialojen liikevaihdot laskivat kesäkuussa. Koko teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto laski 0,3 prosenttia ja rakentamisen 0,3 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Kesäkuun työpäiväkorjatut liikevaihdot laskivat kaikilla päätoimialoilla paitsi rakentamisessa, jossa se kasvoi 2,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 14,3 prosenttia, koko teollisuuden liikevaihto 7,8 prosenttia ja koko kaupan 3,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot