Julkaistu: 2.12.2020

Liikevaihto kasvoi edeltävästä kuukaudesta teollisuuden päätoimialalla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi lokakuussa teollisuuden ja palveluiden päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 1,6 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto laski 0,8 prosenttia ja koko kaupan 0,5 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Lokakuun työpäiväkorjattu liikevaihto laski kaikilla päätoimialoilla vuodentakaiseen verrattuna. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 10,2 prosenttia. Koko teollisuudessa laskua tapahtui 3,2 prosenttia, rakentamisessa 2,0 prosenttia ja koko kaupassa 0,6 prosenttia.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot