Julkaistu: 4.3.2021

Liikevaihto kasvoi edeltävästä kuukaudesta teollisuuden, kaupan ja palveluiden päätoimialoilla  

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi tammikuussa teollisuuden, kaupan ja palveluiden päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 2,1 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia ja muiden palveluiden kasvoi myös, ollen 0,4 prosenttia. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto laski 0,1 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

 

Tammikuun työpäiväkorjattu liikevaihto laski palveluiden, rakentamisen ja teollisuuden päätoimialoilla vuodentakaiseen verrattuna. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 11,7 prosenttia. Rakentamisessa laskua tapahtui 2,8 prosenttia ja koko teollisuudessa 0,6 prosenttia. Koko kaupan päätoimialalla liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

 

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot