Julkaistu: 22.7.2022

Liikevaihto kasvoi kesäkuussa kaikilla päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi kesäkuussa kaikilla päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 0,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia kuuta aiemmasta. Koko kaupan ja muiden palveluiden kausitasoitetut liikevaihdot kasvoivat molemmat 0,1 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Kesäkuussa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 27,3 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia vuoden takaisesta. Rakentamisen työpäivänkorjattu liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia ja koko kaupan 8,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Tony Valve 029 551 3453

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot