Julkaistu: 22.2.2022

Liikevaihto kasvoi edeltävästä kuukaudesta teollisuuden ja rakentamisen päätoimialoilla 

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi tammikuussa teollisuuden ja rakentamisen päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 2,4 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto laski 0,2 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto pysyi edeltävän kuukauden tasolla.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Tammikuun työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuodentakaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 34,2 prosenttia. Muissa palveluissa kasvua tapahtui 13,1 prosenttia, rakentamisessa 9,0 prosenttia ja koko kaupassa 8,8 prosenttia.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot