Julkaistu: 25.4.2022

Liikevaihto kasvoi edeltävästä kuukaudesta kaikilla päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi maaliskuussa kaikilla päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui muiden palveluiden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 2 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kasvoi 1,8 ja rakentamisen 0,1 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Maaliskuussa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 23,4 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 17,6 prosenttia vuoden takaisesta. Koko kaupan kasvoi 10,8 ja rakentamisen 10,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot