Julkaistu: 22.6.2022

Liikevaihto kasvoi edeltävästä kuukaudesta teollisuuden, kaupan ja palveluiden päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi toukokuussa teollisuuden, kaupan ja palveluiden päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 1,5 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia ja muiden palveluiden 0,6 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto laski 0,3 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Toukokuussa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 30,3 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 17,6 prosenttia vuoden takaisesta. Koko kaupan työpäivänkorjattu liikevaihto kasvoi 9,9 ja rakentamisen liikevaihto 9,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot