Julkaistu: 22.3.2022

Liikevaihto kasvoi edeltävästä kuukaudesta palveluiden, kaupan ja rakentamisen päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi helmikuussa palveluiden, kaupan ja rakentamisen päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui muiden palveluiden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 1,5 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia ja rakentamisen liikevaihto 0,9 prosenttia. Koko teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto laski 0,8 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Helmikuun työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuodentakaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 23,2 prosenttia. Muissa palveluissa kasvua tapahtui 15,9 prosenttia, rakentamisessa 14,1 prosenttia ja koko kaupassa 7,8 prosenttia.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot