Julkaistu: 23.5.2022

Liikevaihto kasvoi edeltävästä kuukaudesta kaikilla päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi huhtikuussa kaikilla päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 8,2 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen kasvoi 1,9 ja koko kaupan 0,8 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Huhtikuussa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 32,3 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 20,6 prosenttia vuoden takaisesta. Rakentamisen kasvoi 13,9 ja koko kaupan 10,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot