Julkaistu: 22.2.2023

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto laski teollisuuden ja rakentamisen päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto laski tammikuussa teollisuuden ja rakentamisen päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin lasku tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka laski 3,3 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto laski 1,7 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia ja koko kaupan 1,0 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Tammikuussa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 16,0 prosenttia vuoden takaisesta. Koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia vuoden takaisesta. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia ja rakentamisen 2,0 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

 

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot