Liikevaihto kasvoi elokuussa teollisuuden ja kaupan päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi elokuussa teollisuuden ja kaupan päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 0,9 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto laski 0,3 prosenttia ja muiden palveluiden 0,3 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Elokuussa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 26 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 14,2 prosenttia vuoden takaisesta. Rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 9,7 ja koko kaupan 7,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot