Julkaistu: 22.11.2022

Liikevaihto laski lokakuussa palveluiden ja kaupan päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto laski lokakuussa palveluiden ja kaupan päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin lasku tapahtui muiden palveluiden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka laski 0,5 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto laski 0,4 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,1 prosenttia ja rakentamisen 0,3 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Lokakuussa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 20,8 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 11,7 prosenttia vuoden takaisesta. Rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 9,7 ja koko kaupan 8,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot