Julkaistu: 21.10.2022

Liikevaihto laski syyskuussa teollisuuden ja palveluiden päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto laski syyskuussa teollisuuden ja palveluiden päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin lasku tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka laski 1,0 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto laski 0,9 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia ja koko kaupan 0,6 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1: Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Syyskuussa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 22,3 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 12,3 prosenttia vuoden takaisesta. Rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 10,6 ja koko kaupan 9,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot