Päätoimialojen liikevaihdot laskivat maaliskuussa

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan kausitasoitetut liikevaihdot laskivat maaliskuussa kaikilla päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin lasku tapahtui muiden palveluiden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka laski 8,7 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Kaupan kausitasoitettu liikevaihto laski 1,0 prosenttia, teollisuuden liikevaihto 0,8 prosenttia ja rakentamisen 0,7 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Työpäiväkorjatut liikevaihdot laskivat kaikilla päätoimialoilla paitsi rakentamisessa, jossa se kasvoi 2,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 6,4 prosenttia, teollisuuden liikevaihto 5,5 prosenttia ja koko kaupan 2,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

 

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

 

Taulukot

    Tietokantataulukot ja niiden muuttujat

    Liitetaulukko (xlsx)