Julkaistu: 2.1.2020

Päätoimialojen liikevaihto kasvoi marraskuussa

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi marraskuussa kaikilla muilla toimialoilla, paitsi muiden palveluiden osalta se pysyi edellisen kuukauden tasolla. Teollisuuden liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia, kaupan liikevaihto 0,5 prosenttia ja rakentaminen 0,2 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna.

Kuvio 1: Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuodentakaiseen verrattuna. Eniten kasvoi muut palvelut, 2,5 prosenttia. Rakentaminen kasvoi 2,0 prosenttia, teollisuus 0,8 prosenttia ja kauppa 0,6 prosenttia.

Kuvio 2: Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Jukka Kovanen 029 551 3628

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot