Liikevaihto kasvoi edeltävästä kuukaudesta teollisuuden päätoimialalla  

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihdot kasvoivat elokuussa teollisuuden ja palveluiden päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 3,1 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto laski 0,4 prosenttia. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto pysyi edellisen kuukauden tasolla.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Elokuun työpäiväkorjatut liikevaihdot laskivat palveluiden ja teollisuuden päätoimialoilla vuodentakaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 11,5 prosenttia ja koko teollisuuden liikevaihto 5,9 prosenttia. Työpäiväkorjatut liikevaihdot kasvoivat elokuussa rakentamisen ja kaupan päätoimialoilla. Rakentamisessa kasvua tapahtui 1,9 prosenttia ja koko kaupassa 0,1 prosenttia.  

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot