Liikevaihto laski edeltävästä kuukaudesta teollisuuden päätoimialalla  

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto laski syyskuussa teollisuuden, rakentamisen ja kaupan päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin lasku tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka laski 1,3 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto laski 0,5 prosenttia ja koko kaupan 0,2 prosenttia. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,1 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Syyskuun työpäiväkorjattu liikevaihto laski palveluiden, teollisuuden ja kaupan päätoimialoilla vuodentakaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 11,7 prosenttia. Koko teollisuudessa laskua tapahtui 9,4 prosenttia ja koko kaupassa 0,6. Rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot