Teollisuuden ja kaupan päätoimialojen liikevaihdot laskivat huhtikuussa

 

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan kausitasoitetut liikevaihdot laskivat huhtikuussa teollisuuden ja kaupan päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin lasku tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka laski 4,8 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto laski 1,6 prosenttia. Palveluiden ja rakentamisen päätoimialojen liikevaihdoissa oli havaittavissa pientä kasvua. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia ja muiden palveluiden 0,1 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna.

 

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Huhtikuun työpäiväkorjatut liikevaihdot laskivat kaikilla päätoimialoilla paitsi rakentamisessa, jossa se kasvoi 4,1 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 10,9 prosenttia, muiden palveluiden liikevaihto 7,2 prosenttia ja koko kaupan 5,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

 

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

 

Taulukot

    Tietokantataulukot           

    Liitetaulukot