Julkaistu: 1.4.2020

Teollisuuden, kaupan ja palveluiden liikevaihdot laskivat helmikuussa

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan teollisuuden ja kaupan kausitasoitetut liikevaihdot laskivat helmikuussa 1,3 prosenttia edeltävään kuuhun verrattuna. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto laski 0,6 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi vain 0,1 prosenttia kuukautta aiemmasta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Työpäiväkorjattu liikevaihto laski ainoastaan teollisuuden päätoimialalla vuodentakaiseen verrattuna. Laskua oli 4,2 prosenttia. Muut päätoimialat kasvoivat vuodentakaisesta. Eniten nousi rakentamisen liikevaihto 5,6 prosentilla. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia ja kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kohosi 0,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %


Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot