Teollisuuden liikevaihto kasvoi joulukuussa

 

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi joulukuussa. Muiden päätoimialojen kehitys oli lievästi negatiivista tai pysyi edellisen kuukauden tasolla. Teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia. Kaupan kausitasoitettu liikevaihto kutistui 1,5 prosenttia ja rakentaminen 0,7 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto pysyi ennallaan kuukautta aiemmasta.

 

Kuvio1: Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

 

Työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi teollisuuden ja muiden palveluiden päätoimialoilla vuodentakaiseen verrattuna. Eniten kasvoi teollisuus, 6,1 prosenttia. Muut palvelut kasvoivat 2,4 prosenttia. Rakentamisen ja kaupan päätoimialojen työpäiväkorjatut liikevaihdot sen sijaan laskivat. Rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto supistui 0,8 prosenttia ja kaupan 0,3 prosenttia. 

 

Kuvio2: Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

 

 

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

 

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

 

 

Taulukot