Julkaistu: 3.3.2020

Teollisuuden liikevaihto kutistui tammikuussa

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto laski tammikuussa 4,0 prosenttia edeltävään kuuhun verrattuna. Muiden päätoimialojen kausitasoitetun liikevaihdon kehitys oli lievästi positiivista. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia ja kaupan 1,4 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto nousi 0,9 prosenttia kuukautta aiemmasta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Työpäiväkorjattu liikevaihto laski ainoastaan teollisuuden päätoimialalla vuodentakaiseen verrattuna. Laskua oli 1,9 prosenttia. Muut päätoimialat kasvoivat vuodentakaisesta. Eniten kohonnut rakentaminen kasvoi 6,6 prosenttia. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia ja kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kohosi 1,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.
Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot