Julkaistu: 2.12.2019

Teollisuuden liikevaihto laski lokakuussa

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan kausitasoitettu liikevaihto laski lokakuussa teollisuuden osalta 3,0 prosenttia ja kaupan osalta tasan prosentin. Muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia ja rakentamisen liikevaihto 0,4 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna.

Kuvio 1: Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Myös teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto laski vuodentakaiseen verrattuna 2,6 prosenttia. Kaikkien muiden toimialojen osalta liikevaihto kasvoi vuodentakaiseen verrattuna. Eniten kasvoi muut palvelut, 3,4 prosenttia. Rakentaminen kasvoi 3,3 prosenttia ja kauppa vain 0,1 prosenttia.

Kuvio 2: Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Jukka Kovanen 029 551 3628

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot