Teollisuuden liikevaihto kasvoi kuukautta aiemmasta, palvelualojen laski

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihdot kasvoivat toukokuussa teollisuuden ja rakentamisen päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 1,6 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia. Palveluiden ja kaupan päätoimialojen liikevaihdot laskivat toukokuussa. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto laski 1,1 prosenttia ja koko kaupan 0,3 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

 

Toukokuun työpäiväkorjatut liikevaihdot laskivat kaikilla päätoimialoilla paitsi rakentamisessa, jossa se kasvoi 7,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 17,6 prosenttia, koko teollisuuden liikevaihto 8,3 prosenttia ja koko kaupan 6,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

 

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja sekä verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 30. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Joni Heikkinen 029 551 3583

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot

    Tietokantataulukot ja niiden muuttujat

     Liitetaulukko (xlsx)