Julkaistu: 20.2.2023

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto supistui tammikuussa 0,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan tuotanto oli laskussa vuoden 2023 tammikuussa. Pikaestimaatin mukaan kausitasoitettu tuotanto supistui 0,4 prosenttia joulukuusta tammikuulle. Työpäiväkorjattu sarja puolestaan pysyi ennallaan edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Viimeisimmän virallisen tuotannon suhdannekuvaajan julkistuksen mukaan työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi joulukuussa 0,2 prosenttia vuodentakaisesta. Joulukuun kausitasoitettu tuotanto sen sijaan kasvoi 0,6 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Pikaestimaatin laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Estimaatti lasketaan historiallisesti parhaiten suoriutuneiden mallien ennusteiden keskiarvona, mikä saattaa johtaa yli- tai aliarviointiin, jos osa malleista ei toimi optimaalisesti talouden poikkeustilanteessa tai käännepisteessä. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa pikaestimaatin mahdollisuuksiin kuvata talouden todellista kehitystä varsinkin tilanteessa, joka vaikuttaa huomattavasti pienemmän kokoluokan yrityksiin.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Kuvio 1: Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, % 2021M01-2023M01*

Palkkikuvio tuotannon työpäiväkorjatusta vuosimuutoksesta kuukausittain tammikuusta 2021 tammikuulle 2023. Tammikuussa 2023 tuotannon työpäiväkorjattu vuosimuutos oli +0,0 prosenttia. Ajanjaksolla työpäiväkorjattu vuosimuutos oli suurimmillaan maaliskuussa 2022, +4,7 %. Kuvion sisältämät luvut ovat saatavana taulukosta 11mw sivun alalaidan taulukot-linkin takaa.

 

Kuvio 2: Ennustevirheet - Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokset (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäiset sarjat

Viivakuvio koko talouden pikaestimaatin ennustevirheistä vuosimuutoksella mitattuna kuukausittain joulukuusta 2020 joulukuulle 2022. Kuvion sisältämät luvut ovat saatavana taulukosta 11nf sivun alalaidan taulukot-linkin takaa.

 

Lisätietoja: yliaktuaari Miia Koivisto 029 551 3656 ja yliaktuaari Milka Suomalainen 029 551 3621

Vastaava osastopäällikkö Katri Kaaja

Taulukot