Julkaistu: 8.10.2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 2 875 euroa elokuussa 2021

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan elokuussa 2021 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 875 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 1 998 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 000 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019 - 2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 2 899 euroa elokuussa 2021, joka oli 2,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 3,1 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 2,2 prosenttia 3 209 euroon ja naisten nousi 2,2 prosenttia 2 688 euroon elokuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 2,7 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 3,4 prosenttia.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli elokuussa noin 2 430 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 289 000, palkkiotulonsaajia 57 400 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 83 500. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Huom! Tämän julkistuksen yhteydessä (8.10.2021) päivitettiin palkkakäsitteitä. Tämän johdosta vuoden 2021 palkka- ja palkkiotulot kasvoivat noin 0,3 prosenttia edellisestä julkistuksesta.

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot