Julkaistu: 9.8.2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 366 euroa kesäkuussa 2021

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan kesäkuussa 2021 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 366 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 157 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 5 008 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019 - 2021

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 441 euroa kesäkuussa 2021, joka oli 4,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 5,6 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 3,8 prosenttia 3 756 euroon ja naisten nousi 4,8 prosenttia 3 165 euroon kesäkuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 4,3 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 6,8 prosenttia.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli kesäkuussa noin 2 454 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 300 000, palkkiotulonsaajia 72 000 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 83 000. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot